Keten4Care: veelzijdig in zorg

Keten4Care kent vier kerngebieden:


De doe-het-zelfpatiënt en de huisarts

Huisartsen zien steeds meer patiënten die hun gezondheid meten met zelfmeetapparaten. Het Trenditionrapport ‘De doe-het-zelfpatiënt en de huisarts’ gaat in op deze ontwikkeling. lees verder

Point-of-care testen in verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland: Beheer van patiëntveiligheidsaspecten

Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat veel specifieke kwaliteits- en veiligheidsaspecten gerelateerd aan het gebruik van POC-testen in de meeste verpleeg- en verzorgingshuizen wel goed... lees verder